18
Feb

Trang Ngo

Mình luôn chọn Bloom Groom vì cắt tỉa rất kỹ, nhưng lại rất dễ để chăm sóc hàng ngày. Không gian cửa tiệm lại rất chill, và cung cách phục vụ rất chuyên nghiệp.